Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Δικτυακός Τόπος OmegaOne.gr παρέχει τις υπηρεσίες του στους επισκέπτες / μέλη / πελάτες του με την αποδοχή από πλευράς τους των ακόλουθων Όρων Χρήσης . Εφόσον χρησιμοποιείτε το Δικτυακό Τόπο OmegaOne.gr, αποδέχεστε αυτόματα αυτούς τους όρους. Παρακαλούμε να τους διαβάζετε προσεκτικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές θα γίνονται χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Υπεύθυνος για το Δικτυακό Τόπο είναι η επιχείρηση με την επωνυμία "Αλέξανδρος Λ. Τούντας¨με έδρα στην Αθήνα, Ιερά Οδός 4 και ΑΦΜ 066395769 .

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Όταν επισκέπτεστε το Δικτυακό Τόπο OmegaOne.gr, χρησιμοποιείτε της υπηρεσίες του, παραλαμβάνετε προσφορές ή ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με το Δικτυακό Τόπο OmegaOne.gr με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα του Δικτυακού Τόπου OmegaOne.gr, κατ' αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο Δικτυακό Τόπο OmegaOne.gr, όπως, ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Διαχειρίστριας Επιχείρησης  του Δικτυακού Τόπου OmegaOne.gr ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με το Δικτυακό Τόπο και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Απαγορεύεται η συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε προϊοντικών καταλόγων, περιγραφών προϊόντων ή τιμών, οποιαδήποτε έμμεση χρήση του Δικτυακού Τόπου και των περιεχομένων σε αυτό, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Διαχειρίστριας Επιχείρησης του Δικτυακού Τόπου OmegaOne.gr. Ολος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, το γραφικό η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής είναι ιδιοκτησία της Διαχειρίστριας Επιχείρησης του OmegaOne.gr και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας . Επιφυλασσόμενων ολων των δικαιωμάτων.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

Ο Δικτυακός Τόπος OmegaOne.gr παρέχει στους επισκέπτες του περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσφορών του OmegaOne.gr, για την διευκόλυνση τους και την επικοινωνία με την εταιρία. 

Οι επισκέπτες του OmegaOne.gr διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλήσιμο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερ-σύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα OmegaOne.gr σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφ' όσον αυτός ο υπερ-σύνδεσμος δεν περιγράφει την OmegaOne.gr., ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους με ένα ψεύτικο, παραπλανητικό, μειωτικό ή ειδάλλως δυσάρεστο τρόπο.
Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από την OmegaOne.gr

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Ο Δικτυακός Τόπος OmegaOne.gr παρέχεται από την επιχείρηση διαχείρησης του OmegaOne.gr "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ". Η OmegaOne.gr δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη τόσο για την λειτουργία του Δικτυακού Τόπου όσο και για τις πληροφορίες, περιεχόμενο, υλικό ή προϊόντα που περιέχονται σε αυτό. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες του Δικτυακού Τόπου συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους ευθύνη. 

Η Διαχειρίστρια Επιχείρηση του OmegaOne.gr δεν εγγυάται ότι ο Δικτυακός Τόπος OmegaOne.gr, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από το Δικτυακό Τόπο OmegaOne.gr δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Η Διαχειρίστρια Επιχείρηση του OmegaOne.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του Δικτυακού Τόπου συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες. Ο Δικτυακός Τόπος OmegaOne.gr ,οι υπάλληλοι , ή αλλοι αντιπρόσωποι του, δεν εχει καμία ευθύνη, υπο οποιεσδήποτε συνθήκες , για οποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, είδικές αποζημειώσεις, ή έξοδα, ή χρηματικές ποινές, συμπειρλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών , διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών , ή δεδομένων , ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν απο ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας, ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε αλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εαν η Διαχειρίστρια Επιχείρηση του OmegaOne.gr είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή επρεπε να γνωρίζει αυτην την πιθανότητα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η Διαχειρίστρια Επιχείρηση του OmegaOne.gr προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται στο Δικτυακό Τόπο. Εντούτοις, η  Διαχειρίστρια Επιχείρηση του OmegaOne.gr δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα που παρουσιάζονται στο Δικτυακό Τόπο είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ

Η Διαχειρίστρια Επιχείρηση του OmegaOne.gr διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στο  Δικτυακό Τόπο, την εμπορική της πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ

Οι επισκέπτες του  Δικτυακού Τόπου OmegaOne.gr συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και του Δικτυακού Τόπου OmegaOne.gr, και κατά συνέπεια της Διαχειρίστριας Επιχείρησης του OmegaOne.gr.

Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση του Δικτυακού Τόπου OmegaOne.gr ή με τα προϊόντα ή της υπηρεσίες που προβάλλονται μέσω αυτού, θα γίνεται κατ' αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών.

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε για τους υπόλοιπους όρους συναλλαγών της επιχείρησης μας από τη Σελίδα Συχνών Ερωτήσεων

Τα στοιχεία της επιχείρησής μας βρίσκονται στην ενότητα "Σχετικά με Εμάς"

 
 
 

Σημείωση: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και οι φωτογραφίες ενδέχεται να είναι ενδεικτικές

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε τις προσφορές μας κατευθείαν στο email σας: OK
OmegaOne © 2024. All rights reserved. Designed & Developed with care by TotalWeb®***